Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Széchenyi 2020
GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZAegy Ház Mindenkinek 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23. 06-96/312-120, 06-96/518-032 infogeneraciokhazahu

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 Nézőpontok - városunk hagyományai nyomában projekt


TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 "Nézőpontok - városunk hagyományai nyomában"

A Generációk Művelődési Háza pályázatot nyújtott be a TOP-7.1.1-16-H-044-1 - Ki lakik a városban? Élő emlékezet - élő közösségek - élő város című, Győr Megyei Jogú Város területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező non-profit szervezetek, kulturális és közművelődési intézmények, egyházak, önkormányzat és költségvetési szervek részére, a helyi értékek, hagyományok megjelenítésén, tudatosításán, népszerűsítésén keresztül történő közös városi és városrészi identitás erősítése érdekében kiírt felhívásra.

A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 számú "Nézőpontok - városunk hagyományai nyomában"  című nyertes pályázatunkra 4.236.570,- Ft támogatást kaptunk.

A program megvalósítási időszaka: 2021. augusztus 01 - 2022. június 30.

A programunkat az Európai Unió 100%-ban támogatta.
 
A PROJEKT BEMUTATÁSA: 
Tervezett projektünkben olyan közösségi alkalmak megvalósítását szeretnénk véghezvinni, melyekkel fő célunk a város kulturális és közösségi életének megújítása, illetve az ehhez való hozzájárulás – melyet hiánypótló tevékenységek, programok megvalósításának felvállalásával kívánunk elérni.

Célunk a helyi emlékezetre és helyi kulturális örökségre építő tevékenységek létrehozása, folytatása, ezen keresztül a hagyományok felelevenítése, élővé tétele.
Tervezett tevékenységeinkkel célunk a helyi közösségek részvételének elérése, közösségfejlesztés, mindezt a tehetséggondozás, a képzőművészeti és művészi alkotás létrejöttét elősegítő művészeti pályázatok, és innovatív közösségi események, programok feltételeinek megteremtésével és biztosításával kívánjuk elérni.
Olyan tevékenységek megvalósítását tervezzük, melyeken keresztül fejlesztjük a közösségi részvételt, elősegítjük a helyi identitástudat fejlődését.
A tervezett programjaink által megvalósuló értékteremtés, a létrejövő kulturális produktumok egészen bizonyosan gyarapítják majd a helyi kulturális emlékezetet.

Részcéljaink:
A tervezett közösségi alkalmak célja a lokálpatriotizmus megalapozása és erősítése, a hagyományápolás, mindezeken keresztül a közösségi élmény megvalósítása. Kiemelten fejleszteni kívánjuk a művészeti és kreatív képességek kibontakoztatását, a sokoldalú képességfejlesztést.
A hiánypótló programokkal egy innovatív formáját teremtjük meg a kulturális tevékenységnek, a megvalósulás során létrejövő alkotások – tárgyi és szellemi produktumok - pedig maradandó értéket képviselhetnek Győr város és a győri polgárok életében. Tervezett programjaink innovációja egyben az élményszerzésre alapuló, önismeret- és identitás fejlesztő, személyiségformáló tevékenység.
Fenti célok hosszútávon is összecsengenek a Generációk Háza jelen és jövőbeli céljaival és tevékenységeivel.

PROGRAMELEMEK:

Aktív város-játék

Projektünk egy olyan interaktív városnézésre épül, melyben a résztvevő diákok megismerhetik Győrt és a város legendáin, történetein keresztül elmélyíthetik tudásukat a város múltját, történelmét, mindennapjait tekintve.
A résztvevők jobban, szélesebb körben ismerhetik meg városuk kultúráját, a városhoz kapcsolódó történeteket, legendákat. 
Célunk a helyi értékek, hagyományok megjelenítése, tudatosítása, népszerűsítése, valamint a meglévő ismereteik bővítése, új ismeretek adása, élményszerű megteremtése. Mindez a korosztálynak megfelelő, játékos, interaktív formában.                                                           
A program 16 alkalmat foglal magában, alkamanként minimum 10 fő részvételével.

Magyar Kultúra Napja képzőművészeti alkotópályázat kiállítása
A Magyar Kultúra Napja alkalmából képzőművészeti alkotópályázatot hirdetünk felső tagozatos általános iskolás és középiskolás korosztály részére. 
A pályázat témája: A pályázókat arra kérjük, hogy összetett alkotásokban mutassák be Győr kulturális sajátosságait és városi legendáit. Kérjük, hogy a vizuális kifejezésmódban újszerű módon, egyéni, sajátos szűrőjükön keresztül jelenítsék meg a kiválasztott kulturális emlékeket.
A beküldött alkotásokból a Kultúra Napjára kiállítást rendezünk, mely széles körű hirdetés mellett, minimum 30 napon keresztül nyilvánosan megtekinthető lesz a közönség számára.

Árt-Terek
A program célja Győr város helyi kulturális örökségének a belvárosában megtalálható szakrális, valamint egyéb helyeinek, tereinek és a hozzájuk tartozó történeteknek megismertetése, azok környezettudatos használata. A mai kor emberéhez, fiatalságához szólva élővé és elérhetővé tenni a múltat és az azt képviselő városi helyszíneket. Programunk a művészetpedagógia módszerével teremt kapcsolatot a lokálpatriotizmus elmélyítésében, ezzel együtt a környezettudatos magatartás elsajátításában, épített kulturális örökségeink, városi legendáink megismerésében. 
4 alkalmat tervezünk, az általános iskolák és a kisgimnáziumok felsős évfolyamai számára. Az interaktív, konstruktivitásra alapozó foglalkozással követhetővé tesszük a helyi fiatalok hozzáállását, viszonyát az említett kultúrtörténeti helyekhez. Betekintést nyerhetnek miként tudjuk létrehozni azt az önszerveződő kampányt, amit saját maguknak dolgoznak ki a felvetett témával kapcsolatban.

Belváros-kép Terápia
Tervezett témáink:
• Belvárosi részletek, cégérek fotóséta
• Belvárosi esti fényei fotóséta
• Belvárosi legendák emlékhelyei fotóséta
• Belvárosi madártávlatból fotóséta
8 alkalmat tervezünk, alkalmanként 10 fővel történő interaktív foglalkozás keretében.
Az alkalmakon a résztvevők útmutatást és kedvet kapnak ezen témák megismeréséhez, felismeréséhez. Szakmai vezetéssel elsajátítják a digitális fényképezés alapfogásait.
A közösségi akciók során olyan képkészítési témákon és helyzeteken haladunk végig, amikkel a résztvevők a hétköznapokban egyébként is találkozhatnak, azonban ezeket később már önállóan is tudják alkalmazni. 
Célunk elsősorban a középiskolás, másodsorban a felnőtt korosztálynak interaktív feladatokkal keltve fel érdeklődését, közelebb hozva őket a város helyi értékeihez. 

Szem-lélek fotóséta
Tervezett témáink:
• Győr szakrális legendáinak helyszínei fotóséta
• Győr szakrális épületei fotóséta
• Győr szakrális részletei az épületeken innen és túl fotóséta
• A Káptalandomb emlékei fotóséta
8 alkalmat tervezünk, alkalmanként 10 fővel történő interaktív foglalkozás keretében.
Az alkalmakon a résztvevők útmutatást és kedvet kapnak ezen témák megismeréséhez, felismeréséhez. Szakmai vezetéssel elsajátítják a digitális fényképezés alapfogásait.
A közösségi akciók során olyan képkészítési témákon és helyzeteken haladunk végig, amikkel a résztvevők a hétköznapokban egyébként is találkozhatnak, azonban ezeket később már önállóan is tudják alkalmazni. 
Célunk elsősorban a középiskolás, másodsorban a felnőtt korosztálynak interaktív feladatokkal keltve fel érdeklődését, közelebb hozva őket a város szakrális értékeihez. 
 

A PÁLYÁZAT ELEMEIHEZ TARTOZÓ FELHÍVÁSOK:

 

FELHÍVÁS az ÁRT-TEREK közösségi akció foglalkozások programelemre!

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 számú, „Nézőpontok – városunk hagyományai nyomában” című pályázatunk keretén belül 2022. májusán szervezzük az ÁRT-TEREK közösségi akció foglalkozásokat, melyre résztvevőket várunk!

A programunk bemutatása:
Győr belvárosában számos olyan kultúrtörténeti szempontból kiemelkedő hely van, amit a hétköznapi életben előszeretettel használnak, vesznek igénybe a győri fiatalok. A Káptalandombon található altemplom, a Püspökvár, a Bazilika, az Ágyúk környéke, a Radó-sziget és a Dunakapu tér nem csupán a turisták által kedvelt helyek, hanem a helyi fiatalok közösségi életének színterei. Ugyanakkor a fiatalok nem feltétlen ismerik ezeknek a helyeknek szakrális, kultúrtörténeti jelentőségét, Győr város életében betöltött szerepét. Ezek a tereink, épületeink, képviselik kulturális örökségünket, polgári hagyományainkat, figyelemreméltó múltbeli események helyszíneit, város-történelmünk jelentős állomásait. Pályázati programunkban kifejezetten azt a négy, fiatalok által sokat látogatott helyszínt választottuk ki központi elemnek, ahol már hagyománya van egy-egy iskolai nap befejezésének, a hétvégi beszélgetéseknek és a közösségi, szabad életnek.

Programunk a művészetpedagógia módszerével teremt kapcsolatot a lokálpatriotizmus elmélyítésében, ezzel együtt a környezettudatos magatartás elsajátításában, épített kulturális örökségeink, városi legendáink megismerésében.

A projekt gondolati megfogalmazásában, vizuális és eszközhasználatában lehetőséget nyújt a helyi várostörténeti tények, ismeretek élményszerű megtapasztalására és azok mostani életünkbe való bevonásába, megóvására. Célunk, hogy rádöbbentsük a fiatalokat arra, hogy a globális környezetszennyezés, a globális élettér kiszorítása, valamint az egyéni tetteink, és a személyes életterünk kiszorítása teljes mértékben összefügg a kulturális örökségeink veszélyeztetésével. Mindezek megőrzésére és védelmére saját egyéni közösségekre szabott kreatív akciók szervezéséhez nyújtunk segítséget.

Az informális tanulási forma alkalmaival több lépcsőben közelítjük meg a projektelem lényegét.
  • Hulladéktörténelem röviden, különös tekintettel a régi korok (görög, római, barokk stb…napjainkig) hétköznapi életre vonatkozó hatásaira.
  • Szituációs, interaktív „illusztrációja” annak, hogy egy ember naponta mennyi szemetet termel otthon és egyéb környezetében tevékenységeivel - élettér kiszorítása.
  • Rövid története a város már említett, kiválasztott szakrális és kulturális helyeinek, ahol a győri fiatalság társadalmi életének egy részét éli. Az ezekhez a területekhez köthető polgári hagyományok, történelmi és művészeti események ismertetése.
  • Lokálpatriotizmus és a környezetszennyezés: A modernkori művészet funkciója és hatása élettereinkre, cselekedeteinkre. A 21. századi művészet irányzatai, eszközei és hatékonysága a környezettudatos közösségi élet szervezésében, a tradíciók megismerésében és új hagyományok teremtésében.

Programunk 4 alkalmas. Az interaktív, konstruktivitásra alapozó foglalkozással követhetővé tesszük a helyi fiatalok hozzáállását, viszonyát a fent említett kultúrtörténeti helyekhez. Betekintést nyerhetnek miként tudjuk létrehozni azt az önszerveződő kampányt, amit saját maguknak dolgoznak ki.

Feladat: a megismert művészeti eszközök és helyi legendák segítségével a mai kor és fiatalsághoz szólva egy olyan önszerveződő akcióterv, kampányterv kidolgozása, amely a közösségépítésen keresztül elősegíti a hatékony értékmegőrzést és a helyi identitástudatot.

Az informális tanulási forma során olyan közösségi akciót kezdeményezünk, ahol saját kampányukat kell megszervezni a művészet eszközeivel (plakát alkotás, kampány a városi szakrális és egyéb épített kulturális helyek megőrzéséért).

Célcsoport: Az általános iskolák és a kisgimnáziumok felsős évfolyamai

Választható időpontok:
2022. május 5. csütörtök 10-12 óra
2022. május 17. kedd 10-12 óra
2022. május 19. csütörtök 10-12 óra
2022. május 24. kedd 10-12 óra

A programunkon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  
Jelentkezni Fazekas Antónia igazgatóhelyettesnél a következő címen lehet: fazekas.tono@gmail.com
 

2022. április 1. 

 

FELHÍVÁS a „BELVÁROS-KÉP TERÁPIA” és a „SZEM-LÉLEK FOTÓSÉTA” közösségi akció programelemekre! 

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 számú, „Nézőpontok – városunk hagyományai nyomában” című pályázatunk keretén belül 2022. tavaszán megkezdjük két további programunk megvalósítását, melyekre résztvevőket várunk!

FOTÓSÉTÁRA HÍVJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET két témakörben, mindkettőn belül négy-négy témában.
A foglalkozásokat Tóth Zoltán fotós (Demerung Stúdió) tartja.

Pályázati célcsoportunk: középiskolás korosztály és felnőtt korosztály (elsődlegesen pedagógusok).
A programokon való részvétel Győr városának a célcsoportba tartozó személye részére INGYENES!

Programelemeink:

  • „BELVÁROS-KÉP TERÁPIA” - város(rész)i kulturális örökségre építő közösségi akciók,

  • „SZEM-LÉLEK FOTÓSÉTA” - Győr város szakrális helyei vonatkozású közösségi akciók.

Közösségi akcióink célja:
A közös városrészi identitás erősítése a helyi értékek megjelenítésén keresztül Győr Belváros kulturális helyeinek, illetve Győr város szakrális helyeinek vonatkozásában; a város kulturális örökségének ápolása; helyi értékek bemutatása; helyi identitás erősítése.

Programjaink részletesen:
Győr hangulatos belvárosa még az itt élőknek is sok újdonságot rejt, amiket a rohanó hétköznapjainkban vagy észre sem veszünk, vagy elszaladunk mellettük.
A város szakrális helyeinek, értékeinek bemutatása talán még kevesebb figyelmet kap a fiatalság, vagy az átlagember részéről.

Célunk elsősorban a középiskolás, másodsorban a felnőtt korosztály érdeklődését interaktív feladatokkal felkeltve, a digitális fényképezésen keresztül közelebb hozni a város helyi, illetve szakrális értékeihez.
Az alkalmakon a résztvevők útmutatást és kedvet kapnak a fenti témák megismeréséhez, felismeréséhez. Szakmai vezetéssel elsajátítják a digitális fényképezés alapfogásait.

A közösségi akciók során olyan képkészítési témákon és helyzeteken haladunk végig, amikkel a résztvevők a hétköznapokban egyébként is találkozhatnak, azonban nem fordítanak erre különösebb figyelmet. Megismertetve velük, hogy a digitális fényképezés során a legegyszerűbb témákból is lehet látványos, másoknál érdekesebb képet alkotniuk - később már önállóan is fogják tudni alkalmazni a tanultakat.
 
BELVÁROS-KÉP TERÁPIA (2 x 4 alkalom)
Témáink:
•             Belvárosi részletek, cégérek fotóséta                  
•             Belváros esti fényei fotóséta
•             Belvárosi legendák emlékhelyei fotóséta
•             Belváros madártávlatból fotóséta

SZEM-LÉLEK FOTÓSÉTA (2 x 4 alkalom)
Témáink:
•             Győr szakrális legendáinak helyszínei fotóséta
•             Győr szakrális épületei fotóséta
•             Győr szakrális részletei az épületeken innen és túl fotóséta
•             A Káptalandomb emlékei fotóséta
 
Mindkét témakörben kétszer ismételjük a 4-4 témát, kéthetenkénti váltásban egy keddi vagy egy pénteki időpont közül lehet választani az elfoglaltságtól függően.
A keddi időpontok 15:00 órától 17:00 óráig, a pénteki időpontok 16:00 órától 18:00 óráig tartanak (a Belváros esti fényei alkalom kivételével).Az egyes alkalmak kiválasztásának nincs feltétele, viszont felhívjuk a figyelmet, hogy egy témán csak egyszer lehet részt venni!

A fotósétákon ALKALMANKÉNT LEGFELJEBB 12 FŐ RÉSZTVEVŐT tudunk fogadni.

A részvétel minden esetben REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT, az egyes alkalmak csoportjainak feltöltése a jelentkezések sorrendjében történik.
A jelentkezéseket a tothlaura@generaciokhaza.hu email címen várjuk, legkésőbb az egyes időpontok előtt 1 héttel.

Elsősorban saját digitális fényképezőgéppel résztvevők jelentkezését várjuk, ennek hiányában mobiltelefonnal is részt lehet venni az alkalmakon.

A programon való részvétel feltétele a pályázati elszámoláshoz szükséges jelenléti ív és fotódokumentáció vállalása.
 
IDŐPONTOK TÉMÁNKÉNT:*
 
Belváros-kép Terápia                                                  
Belvárosi részletek, cégérek fotóséta 2022. március 22. kedd
15:00 – 17:00
2022. április 01. péntek
16:00 – 18:00
Belváros esti fényei fotóséta 2022. március 29. kedd
17:00 – 19:00
2022. március 25. péntek
17:00 – 19:00
Belvárosi legendák emlékhelyei fotóséta 2022. április 12. kedd
15:00 – 17:00
2022. április 8. péntek
16:00 – 18:00
Belváros madártávlatból fotóséta
 
2022. április 05. kedd
15:00 – 17:00
2022. április 14. csütörtök
16:00 – 18:00
*Egy témán egyszer lehet részt venni
 
Szem-lélek fotóséta
Győr szakrális legendáinak helyszínei fotóséta 2022. április 19. kedd
15:00 – 17:00
2022. április 29. péntek
16:00 – 18:00
Győr szakrális épületei fotóséta
 
2022. április 26. kedd
15:00 – 17:00
2022. április 22. péntek
16:00 – 18:00
Győr szakrális részletei az épületeken innen és túl fotóséta 2022. május 3. kedd
15:00 – 17:00
2022. május 13. péntek
16:00 – 18:00
A Káptalandomb emlékei fotóséta
 
2022. május 10. kedd
15:00 – 17:00
2022. május 6. péntek
16:00 – 18:00

*Egy témán egyszer lehet részt venni
 

A pályázat felhívása letölthető itt PDF formátumban!

2022. február 17.

 

FELHÍVÁS a MAGYAR KULTÚRA NAPI KIÁLLÍTÁS programelemre! 

A képzőművészeti alkotópályázat felhívásunkat a honlapunk ezen aloldalán tekinthetik meg: https://www.generaciokhaza.hu/hun/palyazati-felhivasaink.html


Kiállítás megnyitó: 2022. január 20. csütörtök 16:00 óra 
Helyszín: Generációk Művelődési Háza - 9023 Győr, Herman Ottó u. 22.
A kiállítás 2022. január 20. csütörtök 16 órától február 28. hétfő 16 óráig tekinthető meg.

2021. december 17.FELHÍVÁS az AKTÍV VÁROS-JÁTÉK helytörténeti túra programelemre!

2021. októberében megkezdjük a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01793 számú "Nézőpontok - városunk hagyományai nyomában" című pályázatunk megvalósítását.

Az első megvalósításra kerülő programunk az AKTÍV VÁROS-JÁTÉK elnevezésű városi, városrészi kulturális, helytörténeti túra. 

A program tartalma:  
Az „Aktív város-játék” egy helyi, kulturális, helytörténeti túra, mely a közösségfejlesztésre, helyi identitás megőrzésére, lokálpatriotizmus kialakítására szolgál.
Projektünk egy olyan interaktív városnézésre épül, melyben a résztvevő diákok megismerhetik Győrt, és a város legendáin, történetein keresztül elmélyíthetik tudásukat a város múltját, történelmét, mindennapjait tekintve.
A program animátorai győri színészek - drámatanárok.
A program Győr közigazgatási területén belül zajlik, belvárosi helyszínekre koncentrál. Itt található a város ikonikus épületeinek, helyszíneinek nagy többsége: Széchenyi-tér- Vastuskós ház, Király utca- Bécsikapu tér, Várkazamata- Káptalandomb.

A program 16 alkalmat foglal magában, alkalmanként minimum 10 fő részvételével.

Játékunk Győr központi részére koncentrál, érintve minden olyan pontot, melyről a fiatalok már rendelkezhetnek előzetes tudással, akár az iskolai tanulmányaikból, akár otthonról.
A csoportok a város különböző pontjai között mozogva jutnak el helyszínről helyszínre, feladatról feladatra.
A játéksort úgy építjük fel, hogy a különböző érdeklődésű fiatalok mindannyian megtalálják a saját kihívásukat a feladatok során. A változatos feladatok között lesznek kvízre, lexikális tudásra épülő játékok, ahogy fizikai, mozgásos akadályok.
A túrát megelőzi egy előzetesen elkészítendő feladat, melyet magukkal kell vinniük és a helyszínen bemutatniuk: vers-, monológírás, színházi jelenet elkészítése.
Az alkalmak lezárásaként a fiatalok egy előre megbeszélt helyszínen találkoznak, ahol a játék során megszerzett tudást felhasználva kvízjátékban vesznek részt.

Az „Aktív város-játék” egy interaktív program, mely kifejezetten a felsős korosztálynak szól.
Lehetőséget biztosít a gyerekeknek arra, hogy kimozduljanak a megszokott közegből, és szórakoztató, aktív élményben vegyenek részt, miközben innovatív módon tanulnak városukról.

Célcsoport: Az általános iskolák és a kisgimnáziumok felsős évfolyamai

Várjuk olyan felső tagozatos általános iskolás vagy kisgimnáziumba járó gyerekek jelentkezést, akik szívesen ismerkednének meg Győr belvárosának történelmével, híres helyszíneivel egy különleges, egyedi program keretén belül.

A túrák időpontjai:
1. 2021. október 15. péntek 9:00 óra
2. 2021. október 15. péntek 12:00 óra
3. 2021. október 18. hétfő 9:00 óra
4. 2021. október 18. hétfő 12:00 óra
5. 2021. október 19. kedd 9:00 óra
6. 2021. október 19. kedd 12:00 óra
7. 2021. október 20. szerda 9:00 óra
8. 2021. október 20. szerda 12:00 óra
9. 2021. november 2. kedd 9:00 óra
10. 2021. november 2. kedd 12:00 óra
11. 2021. november 3. szerda 9:00 óra
12. 2021. november 3. szerda 12:00 óra
13. 2021. november 4. csütörtök 9:00 óra
14. 2021. november 4. csütörtök 12:00 óra
15. 2021. november 5. péntek 9:00 óra
16. 2021. november 5. péntek 12:00 óra

A programunkon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!  
Kérjük, jelentkezését küldje a lulitybara(kukac)generaciokhaza.hu címre!

Sok szeretettel várunk  minden kedves Érdeklődőt! 

2021. szeptember 15.


Eseménynaptár

Ke Sze Csü Szo Va
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Hírlevél

Facebook

 
    

A Generációk Művelődési Háza (9021 Győr, Aradi vértanúk ú. 23.) 16718366-322-08 KSH számú felnőttképzést folytató intézmény, nyilvántartási száma 01052-2008
 
"Egy Ház gyerekeknek, fiataloknak, családoknak" - 720 nap közösség, élmény, tanulás (TÁMOP 3.2.3.) A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.