Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Széchenyi 2020
GENERÁCIÓK MŰVELŐDÉSI HÁZAegy Ház Mindenkinek 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23. 06-96/312-120, 06-96/518-032 infogeneraciokhazahu

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató Adatkezelő programjaival, rendezvényeivel kapcsolatos video- és fényképfelvételeket érintő adatkezeléshezJelen tájékoztatás célja, hogy az Adatkezelő programjain és rendezvényein részt vevő személyek tájékoztatást kapjanak a video- és fénykép felvételek készítésével kapcsolatos, őket érintő adatkezelésről.

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek, különösen 13. cikkének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. §-a rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

1. Adatkezelő adatai:
Adatkezelő:               Generációk Művelődési Háza
Képviseli:                  Kokas Éva igazgató
Levelezési cím:         9021 Győr, Aradi vértanúk útja 23.
Honlap:                     www.generaciokhaza.hu
E-mail:                      info@generaciokhaza.hu
 
2./ Adatvédelmi tisztviselő és elérhetősége:
dr. E. Simon Katalin Ráhel (9021 Győr, Városház tér 1.,  e-mail: adatvedelem@gyor-ph.hu)

3. Az adatkezelési folyamat leírása, az adatkezelésekre vonatkozó részletes tájékoztatás
I. Közérdekű feladatok teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés, tömegfelvételek készítése és közzététele
3.1. Adatkezelő programjairól, rendezvényeiről video- és fényképfelvételek készülhetnek, esetenként kifejezetten közzététel céljára. A felvételek minden esetben kifejezetten az Adatkezelő programjainak, rendezvényeinek bemutatására irányulnak, tehát az ábrázolás módja nem egyedi, nem az egyénre irányul, azaz a jelenlévők szempontjából tömegfelvételnek minősülnek, ugyanakkor a felvételeken szerepelhet a résztvevők képmása, hangja. Az érintett az Adatkezelő székhelyén/valamely telephelyén való megjelenéssel tudomásul veszi a hivatkozott felvételek elkészítését, és az elkészült felvételek közzétételét. Sajtó-nyilvános rendezvény esetén a sajtóorgánumok munkatársai is készíthetnek felvételeket, e sajtóorgánumok önálló adatkezelőnek minősülnek, adatkezelési tevékenységük nem képezi jelen tájékoztató tárgyát.
A felvételek készítése minden esetben nyilvánosan, az érintettek által észlelhető módon történik.
A felvételeket Adatkezelő esetenként közzé teheti honlapján és közösségi média oldalain.
A felvételek az Adatkezelő rendelkezésére álló készülékkel, vagy az általa jogszerűen megbízott személy készülékével kerülnek rögzítésre.
A felvételt (fotó és/vagy videó) a nyilvánosságra hozatalt követően az internetes technológia természetéből fakadóan médiatartalom-szolgáltató átveheti, másolhatja, saját médiaszolgáltató felületén közreadhatja.
A felvételen szereplő személyek, illetve azok törvényes képviselői a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosultak. Az adatkezelőt nem terheli felelősség a felvétel(ek) harmadik személy(ek) általi jogtalan felhasználásáért.
A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az adatkezelő tulajdonát képezik, a szerzői jogok őt illetik.
Adatkezelő a székhelyén, illetve valamely telephelyén – általa erre szerződésben meg nem bízott – harmadik személyek által készített felvételekért felelősséget nem vállal.
 
3.1.1. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, melyet a Ptk. 2:48. § (2) bekezdése alapoz meg. Utóbbi jogszabály szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. A tömegfelvételeken az emberek sokasága látható, az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem mint a tömeg részei láthatók. Ha a képen nem az egyének külön-külön hívják fel magukra a figyelmet, hanem mint sokaság vannak jelen, tömegfelvételről van szó.
Közszereplésnek az a megnyilvánulás minősül, amely befolyásolja a társadalom életét, a helyi vagy az országos viszonyok alakulását. A közszereplést a köz érdekében való megszólalás, szerepvállalás alapozza meg. Tipikusan ilyen a különböző kulturális, társadalmi rendezvényeken történő felszólalás, nyilvános szerepvállalás. Közszereplő bárki lehet, azaz a minősítés nem kötődik formális társadalmi vagy jogi státushoz.
 
3.1.2. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényeinek, programjainak megörökítése, a rendezvény, program iránt érdeklődők tájékoztatása a rendezvények, programok népszerűsítése, valamint a rendezvények, programok megtörténtének igazolása.
 
3.1.3. A nyilvántartott adatok köre: a rendezvényen, programon részt vevő személyekről készült tömegfelvétel, illetve a nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel, továbbá a felvétel készítésének időpontja és helyszíne.
 
3.1.4. Az adatkezelés időtartama: a nyilvánosságot tájékoztató közzététel megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő.
A tárolási idő a felvétel lehetséges felhasználásához igazodik akként, hogy az későbbi közzétételhez, pályázati beszámolókhoz, honlapon és/vagy közösségi felületen történő megjelenítésekhez szükségessé válhat-e.
 
3.1.5. Betekintés, adattovábbítás: a nyilvánosságra hozott tömegfelvételek bárki számára hozzáférhetőek.
 
II. A résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján történő adatkezelés
 
3.2. Adatkezelő az I. pontban részletezett programok és rendezvények során fénykép-, illetve videofelvételeket (ezen belül: film- és hangfelvételeket) a résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján is kezelhet.
 
3.2.1. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – önkéntes hozzájárulásán alapul, mely hozzájárulást az érintettek Adatkezelő honlapján is közzétett adatvédelmi tájékoztató ismeretében adnak meg. A nyilvános közéleti szereplés kivételével a kifejezetten konkrét személy(ek)ről készített felvétel elkészítéséhez, felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ugyanez vonatkozik a tömegből való kiemelés esetére is - történjen bármely rögzítéstechnikai eszközzel (pl. teleobjektív, zoom) -, mivel az a képmást újra individualizálja, és így a képmás elkészítéséhez és felhasználásához az érintett hozzájárulása szükséges. Ha a tömegfelvételből utólagos szerkesztéssel kerül sor az individualizálásra, szintén szükséges a hozzájárulás.
 
3.2.2. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő rendezvényeinek, programjainak megörökítése, a rendezvény, program iránt érdeklődők tájékoztatása, a rendezvények, programok népszerűsítése, valamint a rendezvények, programok megtörténtének igazolása.
 
3.2.3. A nyilvántartott adatok köre: A rendezvényen részt vevő személyekről beazonosítható módon készült felvétel, képmás, videofelvétel, hang, a felvételen látható fiziológiás jellemzők, a felvétel készítésének időpontja és helyszíne.
 
3.2.4. Az adatkezelés időtartama: a nyilvánosságot tájékoztató közzététel megjelenésének időtartama, illetve annak archiválása esetén a tárolási idő.
A tárolási idő a felvétel lehetséges felhasználásához igazodik akként, hogy az későbbi közzétételhez, pályázati beszámolókhoz, honlapon és/vagy közösségi felületen történő megjelenítésekhez szükségessé válhat-e.
 
A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
3.2.5. Betekintés, adattovábbítás: az érintett hozzájárulásának keretei között nyilvánosságra hozott felvételek bárki számára hozzáférhetőek.
 
ilyen közzététel esetén a Facebook üzemeltetője adatkezelőnek minősül, a vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérhető a következő webhelyen: https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr
 
III. Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
 
3.3. Adatkezelő az I. pontban részletezett programok és rendezvények során fénykép-, film- és hangfelvételeket (azaz videofelvételeket) a résztvevőkkel kötött szerződés alapján is kezelhet. Ebben az esetben a szerződés teljesítéséhez szükség van a felvételek elkészítésére és felhasználására, esetenként közzétételére. A szerződésen alapuló adatkezelés elmaradása esetén a szerződés meghiúsulása.
 
3.3.1. Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés figyelemmel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra.
 
3.3.2. Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés alapján lezajlott rendezvény, illetve program megtörténtének igazolása.
 
3.3.3. A nyilvántartott adatok köre: A rendezvényen, programon részt vevő személyekről beazonosítható módon készült felvétel, képmás, videofelvétel, hang, a felvételen látható fiziológiás jellemzők, a felvétel készítésének időpontja és helyszíne.
 
3.3.4. Az adatkezelés időtartama: a program, rendezvény megvalósulását igazoló felvételt a szerződés pénzügyi teljesítésének fizikai és pénzügyi zárásának az időpontjáig tárolja az Adatkezelő.
 
3.3.5. Betekintés, adattovábbítás: a tárolt felvételek a szerződés teljesítésének vizsgálatát végző személyek számára hozzáférhetők, valamint egyedi szerződéses kikötés esetén az Adatkezelő honlapján, vagy más, szerződésben rögzített felületén.
 
4. Adatbiztonság, automatizált adatkezelés
 
Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. az adathordozókat zárható szekrényben tárolja, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.)
Automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés révén nem történik.

5.Az adatkezelésre vonatkozó egyéb tájékoztatás
 
5.1. A személyes adatokat Adatkezelő digitálisan kezeli, azokat kizárólag a felvételek készítésével és kezelésével kapcsolatban feladatot teljesítő munkatársak jogosultak Adatkezelőnél tárolni, szerkeszteni, illetve azokkal egyéb műveletet végezni.
 
5.2. Az adatkezelő által kezelt felvételek – hozzájárulás jogalapon történő adatkezelés esetén a hozzájárulásban meghatározott keretek között, a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó jogalapon történő adatkezelés esetén pedig a szerződésben meghatározott keretek között – esetenként közzétételre kerülhetnek Adatkezelő hivatalos közösségi felületein, mely esetekben a közösségi felületeket működtető szervezet/társaság is adatkezelőnek minősül.
 

  • Facebook-on történő közzététel esetén a Facebook üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő webhelyen: https://hu-hu.facebook.com/business/gdpr;

  • YouTube-on történő közzététel esetén a YouTube üzemeltetőjének adatkezelési tájékoztatója a következő weboldalon érhető el: https://www.youtube.com/intl/ALL_hu/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

5.3. A jogszabály által előírt adattovábbítást az Adatkezelő köteles teljesíteni. Az adatkérésre jogszabály alapján jogosult bíróság, nyomozó hatóság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat, minősített adatok kezelésére jogosult, vagy ilyen megkeresés küldésére jogosult szerv vagy más hatóság (például alapvető jogok biztosa, NAIH, stb.) jogszabályban meghatározott feladatai ellátásának biztosítása céljából elrendelt vagy kérelmezett adatszolgáltatási igényének az Adatkezelő köteles eleget tenni. Ezen szervek, szervezetek felé személyes adatokat is továbbít(hat) az Érintettekről ezen szervek, szervezetek felé az Adatkezelő. A fentieken túlmenően személyes adatot továbbítani csak akkor lehet, ha ahhoz az Érintett egyértelműen hozzájárult. Az Érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az Érintett a nyilatkozatát az adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg.
A jelen tájékoztatóban részletezetteken túl személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kerülnek továbbításra.
 
5.4. A személyes adatok forrása: Érintett, illetve Érintett törvényes képviselője.
 
5.5. Érintett: a felvételeken szereplő személy.
 
 
6. Az Érintett adatkezelésével kapcsolatos jogai:
 
6.1. Hozzájárulás visszavonása: Az érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Érintett a hozzájárulását az 1. pontban foglalt elérhetőségekre küldött írásbeli nyilatkozatával vonhatja vissza.
6.2. Az érintett az adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adatához biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította az adatát.
Adatkezelő Érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának indokáról a megrendelés címzettjét legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Érintett kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelő részére. Amennyiben az Érintett szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Az 1 hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a megrendelés címzettjét.
6.3. Az érintett az adatkezelőtől – amennyiben az adott személyes adat természete azt lehetővé teszi - az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára tekintettel annak kiegészítését.
6.4. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérje az adatkezelőtől személyes adatainak törlését, ha azokra már nincs szükség jelen az adatkezelés céljából, vagy ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha uniós vagy magyar jogszabály által előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni szükséges. Az érintett akkor élhet ezen jogával, amennyiben az nem akadályozza az adatkezelő jogszabályból eredő kötelezettségének teljesítését.
6.5. Ha az adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja alapján, vagy tudományos és történelmi kutatás céljából, illetve statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; továbbá, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.6. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban kérheti, hogy adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az érintett:
                - vitatja annak pontosságát, a pontosság adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára,
                - vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri,
                - azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár az
                  adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra,
                - tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem
                  kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
                  szemben.
6.7. Adathordozhatósághoz való jog: érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés olyan szerződésen alapul, melyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
6.8. Jogorvoslathoz való jog:
Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.
Panasztételhez való jog: amennyiben az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogszabálysértő, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) fordulhat. A Felügyeleti hatóság elérhetőségei: székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 1 391-1400, honlap: www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu
Bírósági jogorvoslathoz való jog: amennyiben az érintett megítélése szerint személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették jogszabály szerinti jogait, akkor pert indíthat, melynek során a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye, illetve az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Adatkezelő székhelye szerint a perre a Győri Törvényszék rendelkezik illetékességgel.
 
 
Jelen tájékoztató kiadásának időpontja: 2023. szeptember hó 21.
 

Eseménynaptár

Ke Sze Csü Szo Va
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hírlevél

FacebookA Generációk Művelődési Háza (9021 Győr, Aradi vértanúk ú. 23.) 16718366-322-08 KSH számú felnőttképzést folytató intézmény, nyilvántartási száma 01052-2008
"Egy Ház gyerekeknek, fiataloknak, családoknak" - 720 nap közösség, élmény, tanulás (TÁMOP 3.2.3.) A projekt az Európai Únió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.