NYERTES EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATAINK 


2020 - 2022.
"Mutasd meg magad!"

A Generációk Művelődési Háza a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01224 – "Legyünk többek együtt!" kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című felhívás alapján a „Mutasd meg magad!” című programjára 6.125.000,- Ft támogatást kapott.
A program megvalósítási időszaka: 2020.10.01. – 2022. 06. 30.
Az Európai Unió programunkat 96,31 %-ban támogatta (fennmaradó összeg: 3,67 % nem EU-s állami támogatás)

A projekt tartalmának bemutatása:
A TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01224 számú, „Legyünk többek együtt” című nyertes pályázatunk célja a közösségteremtés, közösségfejlesztés.
Projektünkben főként olyan közösségi alkalmak megvalósítását tervezzük, ahol nem feltétlenül a kimagasló végeredmények, hanem a közösen és örömmel létrehozott alkotás és munka, a közösségi élmény, a közösségi részvétel, a befogadás segítése, a képességek kibontakoztatása, a személyiségformálás a cél.
Nem formális és informális tanulást támogató alkalmainkkal kiemelten fejleszteni kívánjuk a művészeti és kreatív képességek kibontakoztatását, az anyanyelvi nevelést, a kézműves hagyományok ápolását, a környezeti nevelést, a tehetséggondozást, a személyiségformálást, a sokoldalú képességfejlesztést.
 
  • Belvárosi Alkotókör
A 16 alkalom alatt 5 féle technikával és tárgyalkotó módszerrel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A csoport tagjai, kézműves - szakértő vezető irányításával kreatív művészeti tevékenységet végeznek, eközben önálló, valamint kollektív problémamegoldással is találkoznak. Ezen műhelyfoglalkozás azon túl, hogy a közösségépítés eszközével fejleszti a résztvevők közösségtudatát, együttműködési készségét, erősíti a csapatszellemet is. Célunk a kreativitás fejlesztése, alkotótevékenység, új kézműves technikák elsajátítása. Célcsoport: felnőtt lakosság.
 
  • Emlékőrzés Kézműves Műhely
A scrapbook technikán alapuló művészeti műhelyfoglalkozások célja a felnőtt korosztály vizuális és kulturális szemléletének igényes kialakítása, a környezet szemléletalapú megfigyelése és ábrázolása, az önkifejezés és érzelmi kiegyensúlyozottság fejlesztése, kommunikációs képességek javítása, az önálló gondolkodásmód és a csoportban való dolgozni tudás összhangjának megteremtése.
A scrapbook egyfajta emlékmegőrzési technika, melynek az az érdekessége, hogy egy fotón megörökített emléket, kedves pillanatot próbál feldolgozni és feledhetetlenné tenni. Egyfajta dokumentáció, amiben az adott pillanatot (portréfotó, elkapott vicces pillanat) vagy egy hosszabb folyamatot (pl. nyaralás, születésnap, utazás, esküvő) próbáljuk megőrizni, kiegészíteni, dokumentálni, hogy amikor elővesszük újra átélhessük az élményt. Készíthetünk belőle ajándékot ünnepekre, vagy egyszerűen csak emléket saját örömünkre.
A programsorozat 16 alkalmas, hetente, csütörtökönként 9 – 11 óráig tart.
 
  • Baba-Mama-Papa Klub
A foglalkozás-sorozat célja: közösségformálás, kapcsolatépítés, tanácsadás kisgyermekes családok részére. A klub közvetlen célja, hogy közösségi teret biztosítson a hasonló életszakaszban járó, hasonló kérdésekkel, szükségletekkel, igényekkel küzdő fiatal szülőknek, támogassa a szülői identitás alakulását, lehetőséget nyújtson az önismereti fejlődésre.
Foglalkozásvezető: Albert Nóra szülésfelkészítő tréner, szülési- és gyermekágyi tanácsadó és támogató, óvodapedagógus.
A foglalkozássorozat 8 hónapon keresztül, 16 alkalommal, alkalmanként 2 órában zajlik


 

2018 - 2019.
Élménymozaik

A Generációk Háza Művelődési Központ az EFOP-3.3.2-2016-00092 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért pályázat keretében „Élménymozaik” című programjára 23 772 540,- Ft támogatást kapott.
A program megvalósítási időszaka: 2018. 01. 01. – 2019. 12. 31.
Az Európai Unió programunkat 100 %-ban támogatta.

Együttműködő partnereink:
 Forrás Waldorf Általános iskola és Gimnázium, Győr
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Győr
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, Győr
Kossuth Lajos Általános Iskola, Győr
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Győr
Mosolyvár Óvoda, Győr
Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola, Győr
Napraforgó Óvoda, Töltéstava
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Győr
 
A projekt megvalósításáért felelős személyek:
Kokas Éva – igazgató
Konczosné Szalai Katalin – igazgatóhelyettes, projektmenedzser
Sásdi László – pénzügyi vezető
 
A megvalósítandó programunk fő célja, hogy az óvodai, iskola csoportoknak, közösségeknek komplex, kreatív, kompetenciafejlesztő művelődési alkalmakat biztosítsunk, amelyek segítik és kiegészítik az életkori sajátosságoknak megfelelő oktatási célokat.
 
A projekt tartalmi elemei:
 
Drámaóra – drámapedagógiai foglalkozások, személyiségfejlesztés, önismeret: problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikáció.
A drámajáték segítségével formálódó személyiség kibontása, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás megkönnyítése, egyes agresszív viselkedésformák kezelése hatékony eszközökkel – ehhez kapnak segítséget a résztvevő fiatalok, viselkedésükhöz bátorságot, valamint biztonságot a társadalmi élet több területén.
Vezeti: Balla Richárd drámatanár, színész
Képek: Drámaóra - Gárdonyi/Kölcsey/Töltéstava
 
„Élet a vásznon” – művészeti csoport: a monokróm művészet, a színek világa, a kroki.
A három nagy átfogó témakörre bontott munka során a résztvevőknek lehetőségük lesz vizuális szemléletük, önkifejezésük fejlesztésére, valamint a csoportban való dolgozni tudás összhangjának megteremtésére.
Vezeti: Csermák Zsuzsanna művésztanár
Képek: Élet a vásznon 
 
„Felfedezem, kipróbálom, megcsodálom” – közösségi tanuláshoz kapcsolódó témanapok, élménytúrák kicsiknek és nagyoknak: kicsiknek Göbös major, Manótanya, Állatkert, nagyoknak Kemenes Vulkánpark, Pannon Csillagda, FUTURA Élményközpont.
Élményközpontú megközelítés, egyéni és csoportos tanulási alkalmak, ismeretbővítés tapasztalati úton, sokoldalú kompetenciafejlesztés – ezekkel a kulcsszavakkal mutathatjuk be legpontosabban ezt a sorozatot.
Vezeti: Pálfiné Füsi Renáta programszervező munkatárs
Képek: Felfedezem... foglalkozások - Futura/Lipóti pékség - Mosonmagyaróvár/Lipót
Képek: Felfedezem.. foglalkozások - Veszprémi Állatkert 

Gyöngyékszer készítő szakkör – kreatív kompetenciafejlesztő foglalkozások: gyöngyhorgolás, gyöngyhímzés, peyot technika, kőbefoglalásos technikák.
A középiskolásoknak szánt program során olyan alkotótechnikák megismertetésére kerül sor, amelyek az alkotó tevékenység elmélyítését célozzák meg, fejlesztik a kitartásukat, inspirálja őket saját stílusok megtalálásában.
Vezeti: Kokas Éva ékszerkészítő
Képek: Gyöngyékszer készítő szakkör
 
Korongoló – műhelyfoglalkozások: agyag megmunkálási technikák, díszítési technikák, égetési és mázazási eljárások.
A kézműves szakma magyar és helyi mintakincseinek megismertetése során a fiatalok kétkezi munkát végeznek, egy tradicionális mesterség szakmai alapjait kaphatják meg, az alkalmazott technológiai eljárások során természettudományos kompetenciáik is fejlődhetnek.
Vezeti: Varga Judit fazekas, szakoktató
Képek: Korongoló foglalkozások
 
„Nyomkeresés időben és térben” – történelmi és kulturális interaktív foglalkozás, témakörei: Az ókori Egyiptom kincsei, A magyar honfoglalás, A reneszánsz Mátyás, A klasszicizmus, A meglévő világunk.
A program során olyan informális tanulási alkalom nyílik a résztvevők számára, amelyben az iskolai történelem, irodalom, rajz, művészettörténeti ismereteiken túl egy keretjáték során teljes képet kapnak a korszak vizuális összefüggéseiről, az utókorra tett hatásairól.
Vezeti: Fazekas Antónia programszervező munkatárs
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Nyomkeresés térben és időben foglalkozások - Honfoglalás
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Nyomkeresés térben és időben foglalkozások - Reneszánsz
 
Okosodó – Tanulj könnyedén!
A fejlesztő foglalkozás sorozat megkönnyíti a résztvevőknek, hogy megfeleljenek az oktatás napi követelményeinek, olyan készségeket, technikákat fejleszt, alakít ki, melyek az örömteli tanulást közelebb hozzák, a kulturális tudatosságot, a szövegértést, a kifejezőkészséget fejlesztik.
Vezeti: Kovács Erika pedagógus, agykontroll oktató
Képek: Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola - Okosodó foglalkozás 2018.02.13.
Képek: Győri Nádorvárois Ének-zenei Általános Iskola - Okosodó foglalkozás: 2018.02.15.

Porond – kifejezőkészséget fejlesztő, tehetséggondozó művészeti vetélkedő: vers- és prózamondás, zene, képzőművészet.
A három korosztálynak, három kategóriában szerveződő tehetségkutatást, gondozást, önkifejezést fejlesztő programelemünk a képességek kibontakoztatását, mélyítését szolgálja, s egyben bemutatkozási lehetőséget teremt a fiataloknak.
Vezeti: Tóth Laura programszervező munkatárs
Képek: 2018. november 9., 2018. november 30.
 
„Tudom én már mit csinálok” – népi kismesterségek műhely: gyöngyfűzés, nemezelés és egyéb gyapjúmunkák, agyagozás, hímzés, csuhézás.
A műhely célja a népművészet értékeinek, hagyományainak átadása, megismertetni a kreatív tárgyalkotás folyamatát az alkotás örömének átélésével.
Vezeti: Huszty Beatrix programszervező munkatárs
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Tudom én már mit csinálok foglalkozások - gyöngy
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Tudom én már mit csinálok foglalkozások - nemez
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Tudom én már mit csinálok foglalkozások - agyag
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Tudom én már mit csinálok foglalkozások - hímzés
Képek: Radó Tibor Általános Iskola - Tudom én már mit csinálok foglalkozások - csuhézás

ÚjraMÓKA – Építsd újra a tered! Újrahasznosító műhely: tevékenységek a fenntartható fejlődésért műanyaggal, papírral, fémmel, üveggel és textillel.
A foglalkozások az emberi társadalom környezetének kedvezőtlen irányú változásait helyezik a középpontba az újrahasznosítás eszközeink megismerésével, törekvésünk annak megtanítása, hogy a fiatalok gondolkozásának középpontjába kell helyezni a nyersanyagok gondos felhasználását.
Vezeti: Jankó-Lulity Barbara programszervező munkatárs
Képek: Kossuth Lajos Általános Iskola - Újramóka foglalkozások - Műanyag 2018.03.10.
Képek: Kossuth Lajos Általános Iskola - Újramóka foglalkozások - Fém 2018.03.19. 
Képek: Kossuth Lajos Általános Iskola - Újramóka foglalkozások - Papír 2018.04.04.
Képek: Kossuth Lajos Általános Iskola - Újramóka foglalkozások - Üveg 2018.04.25.
Képek: Kossuth Lajos Általános Iskola - Újramóka foglalkozások - Textil 2018.05.02.
 
Zenés-mesés varázslat az oviban – zeneterápiás és drámapedagógiai foglalkozások.
A zene befogadását segítő interaktív koncertek felkeltik a gyerekek érdeklődését az igényes zene iránt, a mesedramatizálás során kreatívan alakíthatják a történetet, cselekvő résztvevőivé válhatnak a történetnek, átélt élményekkel gazdagodva.
Vezeti: Törekyné Nagy Zsuzsanna előadóművész és Füzi Rozi óvónő.
Képek: Mosolyvár Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban foglalkozás 2018.02.01.
Képek: Mosolyvár Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.02.16. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.02.19. Zene
Képek: Mosolyvár Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.02.23. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.02.26. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.03.05. Zene
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.03.12. Zene
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.03.19. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.03.26. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.04.09. Zene
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.04.11. Mese
Képek: Mosolyvár Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.04.12. Zene
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.04.18. Mese
Képek: Napraforgó Óvoda - Zenés-mesés varázslat az oviban fogl. 2018.04.23. Zene

A GyőrPlusz híradása a projekt zárásánál megtekinthető ITT

TÁMOP 3.2.13/-12/1-2012-0236 - "Élmények Háza - tanuljunk játszva!"


TÁMOP 3.2.13.12/1-2012-0236 Élmények Háza, tanuljunk játszva!”

A Gyermekek Háza TÁMOP 3.2.13.12/1-2012-0236 Élmények Háza, tanuljunk játszva!” c.  pályázata támogatásban részesült.


A pályázati támogatás összege 18 808 272 Ft.
A támogatási időszak: 2012. november 1- 2014. május 31.

A pályázat keretében tizenkét féle foglalkozás valósul meg, hét együttműködő intézményben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A pályázati konstrukció célja, hogy a kulturális intézmények szélesebb körben kapcsolódjanak be a formális oktatásba és szerepük erősödjön meg a kulturális tudás átadásában, s ezen keresztül elérendő cél a közoktatásban résztvevő gyerekek és tanulók óvodai, tanórai és tanórán kívüli és szabadidős nem formális és informális nevelésének és oktatásának támogatása, a nevelési-oktatási és kulturális intézmények hosszú távú együttműködésében, helyi és országos szinten.
A megvalósuló foglalkozások: Agyagcsodák foglalkozás, természetfotó kurzus, tantermi színházi előadás, mesevarázs foglalkozás, hangvarázs foglalkozás, mokkafoglalkozás, zugolyfoglalkozás, zeneterápia foglalkozás, játszóstöri, bütykölő foglalkozás, versben mondom el, vizuális kommunikáció kurzus.
Együttműködő intézmények: Radnóti Miklós Általános Iskola, Kossuth lajos Általános Iskola, prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási központ, NyME Gyakorló Általános Iskola, Belvárosi Óvoda, Vörösmarty Mihály Általános és
Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Révai Miklós Gimnázium.
TÁMOP 3.2.3/A-11/1-2012-0059 - "A város - forma, tér és ritmus"

 

Forrás : http://www.generaciokhaza.hu